Contact Us

घटस्फोट: मानसशास्त्रीय दृष्टीकोन१. प्रस्तावना व कारणे

आकडेवारी नुसार , आपल्या देशामध्ये घटस्फोटाचे प्रमाण तसे कमी आहे ( १% पेक्षा कमी) म्हणजे दर 1000 विवाहांमागे 13 विवाह घटस्फोटात रूपांतरित होतात.गेल्या काही वर्षात घटस्फोटाच्या केसेस मध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे. Arrange असो किंवा love marriage, घटस्फोटांच्या आकडेवारीमध्ये काही फरक नाही.विवाह करणे सोपे आहे पण हे ऋणानुबंध आयुष्यभर निभावणे तितकेच अवघड.व्यक्ती (वर , वधु … Continue reading घटस्फोट: मानसशास्त्रीय दृष्टीकोन१. प्रस्तावना व कारणे

Advertisement

Dear Soumanasya Psychiatry Clinic Client, To encourage the practice of *#socialdistancing* in this Corona Crisis, Soumanasya Psychiatry Clinic will be closed this week. However, Dr Chetan Vispute and team is available for *online consultation and Counselling* between 5 to 7pm We are available to handle emergency for you. Together we can overcome this crisis👍🏻 Take … Continue reading